پیوندها

موضوعات مطالب

جوانی دیندار و پاک‌دامن


جوانی دیندار و پاک‌دامن

ابن جوزی در کتاب (المواعظ) میگوید:

جوان فقیر دوره‌گردی که در در کوچه‌ها می‌گشت و دست‌فروشی می‌کرد… روزی از کنار خانه‌ایی می‌گذشت که زنی از خانه بیرون آمد و از او چند چیزی خواست و از او خواست که داخل منزل وی شود تا اجناس وی را برای خرید ببیند، وقتی جوان داخل شد، زن در را پشت سرش بست، و از خواست که با وی مرتکب زنا شود، او هم با صدای بلند فریاد زد و اعلام نارضایتی کرد.

 

 

زن به او گفت: به خدا قسم اگر همین الان خواسته‌ام را قبول نکنی، فریاد میزنم تا مردم جـمع شوند و به آنها میگوییم: که این جوان به زور وارد خانه من شده … دیگر خودت خوب میدانی; یا زندانی میشوی یا مرگ در انتظارت است…

جوان از زن خواست که خدا را به یاد آورد و از او بترسد، اما پند و نصیحت هیچ فایده‌ایی نداشت … وقتی جوان متوجه شد که زن منصرف نمیشود، به او گفت: من پیشنهاد تو را قبول میکنم اما اول باید بروم دست به آب…

وقتی که جوان وارد توالت شد، همه لباسهای خود را به کثافت آغشته کرد… از آنجا که بیرون آمد، آن هم با آن وضعیت، زن تمام اسباب و اثاث او را بیرون انداخت و خودش را هم از خانه بیرون کرد، او هم راهی خانه خودش شد، بچه‌هایی که در کوچه او را دیدند به دنبال او به راه افتادند و فریادزنان به او می‌گفتند: دیوانه… دیوانه…

تا اینکه به خانه رسید، لباسهایش را عوض کرد، و خود را تمیز کرد… بعد از آن، آن جوان تا وقت مرگ بوی مسک میداد….

به نظر شما این پاکدامنی هم‌اکنون کجاست؟!…

 منبع: ایلاف

لینک ثابت

امام مالک بن انس - امام دار الهجرة و المدينة

تولد و رشد و بالندگي  ايشان:

در شهر مدينه ي منوره، محل نزول وحي و مهد علم و سرچشمه ي معرفت، در سال هفتاد و سه ي هجري به دنيا آمد. در همان جا برآمده و بزرگ شد و آرام گرفت. دوران جواني امام مالك رحمه الله در سراي علم، خصوصاً علوم حديث و روايات، و آگاهي از آثار و اخبار صحابه و فتاوي آنان، طي شد. خانواده اي که ايشان در آن مي زيست از خانه هاي معروف علم و دانش بود. کسي که در ميان آداب و روشي از کودکي رشد مي کند داشته ها و نداشته هاي او برگرفته از خانه اش و آنچه خانواده اش براي وي دوست مي دارند خواهد بود. ايشان نيز در پرتو همين مواهب و نعمت ها بزرگ شد و بلکه زندگي وي در شهر رسول الله صلى الله عليه و سلم بود و همان آسمان بر وي سايه مي افکند و همان زمين او را دربرگرفت، موطن شرع، مبعث هدايت، محل استقرار نخستين حکومت اسلامي و پايتخت حکومت اسلام در دوران خلافت خلفاي راشد بود و جايگاه جمع آمدن نخستين صحابه و سپس شاگردان آنان بود تا آنکه نوبت به امام مالك رحمه الله رسيد و تمام اين ميراث غني علم و حديث و فتوى را دريافت و استعدادهايش در پناه آن بالنده گشت و از ميوه هايش بهره ها برد و از مردان آن بسيار آموخت

ادامه مطلب

امام ترمذی

ابوعیسی یا ابوالحسن محمد بن عیسی بن سوره بن موسی بن ضحاک سلمی ضریر بوغی ترمذی که اصل او از "مرو" بوده یکی از اصحاب صحاح سته واز ائمه مقتدی به و از اعلام حفاظ ومشاهیر محدثین است. لقب او حافظ ترمذی و مولد او، شهر قدیمی "ترمذ" واقع در ساحل "رود جیحون" وتولد او، درسال 200یا 209 و وفاتش در سال 279 در قریه ی بوغ ترمذ اتفاق افتاده است. یکی از القاب او، ضریر است؛ زیرا در آخر عمرش بینایی خود را از دست داد و بعضی نوشته اند که : «مادرزاد نابینا بوده است ». محل سکونت او، ترمذ بوده و شغل و فرزند نداشته است.

ادامه مطلب

سایر صفحات : 1