پیوندها

موضوعات مطالب

میمونه بنت حارث

((چهار خواهر با ایمان! میمونه، ام فضل، اسماء و سلمی))

(پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم)

خواهران مؤمن

لبابه ام فضل، همسر عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر صلی الله علیه وسلم و سلمی همسر حمزه، شیر مرد اسلام وشهید جنگ احد وعموی پیامبر صلی الله علیه وسلم، اسماء همسر جعفر بن ابی طالب عموزاده پیامبر صلی الله علیه وسلم، ام المؤمنین بره میمونه[۱] که ابتدا با ابی رهم بن عبدالعزی قریشی عامر ازدواج نمود وبعد به شرف همسری پیامبر صلی الله علیه وسلم نایل آمد، چهار زنی هستند که پیامبر صلی الله علیه وسلم آنها را چهار خواهر با ایمان معرفی نموده است. این چهار زن اسلام آورده بودند.

ام فضل اسلام آورد، او اولین زن مسلمان بعد از خدیجه به شمار می‌رود وخواهرش اسماء نیز اسلام آورد او همسر جعفر ابن ابی طالب بود که از اولین مهاجرین با همسرش به حبشه بود.
سلمی نیز همراه شوهرش حمزه اسلام را پذیرفت.

 

ادامه مطلب

سایر صفحات : 1