پیوندها

موضوعات مطالب

قاری محمدالبراک

شیخ محمد البراک دارای صوتی زیبا و تأثیرگذار بود همگان انتظار آینده ای درخشان را برای این حافظ خوش لحن متصور بودند بسیاری از شبکه های عربی پی در پی با او مصاحبه میکردند به ناگاه حضور این عزیز در مراسمها و محافل قرآنی بی فروغ گردید به طوریکه من همیشه از خودم میپرسیدم که شیخ محمد البراک چه شد؟ تا اینکه تصمیم گرفتم در مورد ایشان به تحقیق و تفحص بپردازم اما نتیجه تحقیق اصلا برایم خوشایند نبود زیرا با خبر شدم این حافظ محترم در سن ۱۹سالگی در یک صانحه تصادف جان به جان آفرین تسلیم نموده است، بیائیم نگذاریم امثال شیخ البراکها به دست فراموشی سپرده شوند .

وچه امثال محمدالبراک هایی هستند که در منطقه ی خودمان هستند ولی کسی به آنها توجهی ندارد.

 

 

لینک ثابت